Home > Humanities, Multiculturality > Multikulturalitatea eta kulturen arteko elkarrizketa

Multikulturalitatea eta kulturen arteko elkarrizketa

Kulturen Talka, Hungtingtonek eginiko artikulu bat da, bertan estatuen arteko gatazken zergaitia kultur desberdintasunean dagoela argidiatzen du eta iraganean estau politikoak baino, kultur estatuak egongo direla dio, beti beste kultur estauten aurka borrokan.

Hautatu dudan ikasgaia Multikulturalitatea da. Bertan, konpetentzia espesifikoetan esaten den moduan, gaur egungo gizarteko aniztasuna ulertu eta onartzeko helburua dugu. Hori gauzatu ahal izateko klasean ematen den informazioaz gain, testuak aztertu, talde lanak eta iruzkinak egiten ditugu.

Ideia horiek lan batean pilatu genituen eta atera genuen ondorio naguzia ematen digutenaz arago joan behar dugula da, izan ere, hasieran Hungtingtonek esaten zuenarekin erabat adoz geunden, baina kritikak aztertu ostean ikusi dugu zelan esaten zuena ez zen guztiz egiazkoa.

Ikasgai honetan ikasten den beste gauza garrantzitsu bat besteekiko eritsia eraikitzerakoan iturri eta ikuspuntu desberdinak kontuan hartu behar direla da. Hau Kulturen Talka deituriko artikulua irakurriz frogatu genuen.

Kulturen Talka, Hungtingtonek eginiko artikulu bat da, bertan estatuen arteko gatazken zergaitia kultur desberdintasunean dagoela argidiatzen du eta iraganean estau politikoak baino, kultur estatuak egongo direla dio, beti beste kultur estauten aurka borrokan.

Artikulu honek kritika anitz jaso zituen, eta gure lana kritika horiek aztertzea izan da. Kritikari sustuenen artean Fred Hallyday eta Edward Said ditugu, azkeneko honen esanetan, Hungtintonek komeni zaizkion “egiak” hartu ditu eta horiekin bere interesak defendatzen dituela dio. Fred Hallyda esaterako, kultur arteko gatazkaren aurka dago eta munduko tirabiren iraunkortasuna bi alderdietatik egiten den propagandaren bitartez bermatzen da, izan ere, gatazken atzetik asmo eskutuak daude, ala nola armagintza enpresek dituztenak.

Iturriak:

  • Huntington, Samuel P, 1993: “The Clash of Civilizations?” en Foreign Affairs 72:3, pp 22-50.
  • Edwar Said, Revista Alif Nun, (24/10/2010). El mito del “Choque de civilizaciones”
  • Fred Hallyday. “El islam y el mito del enfrentamiento”. Biblioteca del islam 2005.
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: